Spørreundersøkelse

Dette er linken til spørreundersøkelsen vi bruker: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFN5S3RSS00zS3FFY1BNaDRJMnhOV3c6MQ

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Prosjekt «Sosiale medier»

Gjennom dette NordIT-prosjektet skal elever i Danmark, Finland, Sverige og Norge jobbe med sosiale medier. Vi skal kartlegge unges bruk av sosiale medier i de enkelte landene ved hjelp av en kvantitativ undersøkelse, og vi skal senere gå litt mer i dybden og analysere hvordan deltakelse i sosiale medier kan være identitetsdannende for aldresgruppen.

Elever i 3MKB på Vennesla vgs lager et utkast til en spørreundersøkelse. Her skal elever i de enkelte landene krysse ut for sine egne vaner, og vi vil få et resultat basert på mange svar. Vi videresender vårt utkast til Langekær, der samfunnsfagselever kvalitetssikrer og forbedrer. Undersøkelsen skal gjennomføres i alle land innen 1. desember.

Etter nyttår blir det utført en kvalitativ undersøkelse hvor enkelte av elevene utdyper sin egen bruk, og facebook – profilene deres blir analysert. Undersøkelsen vil foregå gjennom internett.
Målet er at undersøkelsen blir tatt i bruk på forskjellige skoler i Skandinavia, slik at vi kan få et bredere perspektiv på hvordan sosiale mediere blir brukt.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva har vi i Vennesla gjort?

Vi i 3MKB Vennesla vgs startet på NordIT-prosjektet «Sosiale medier» i midten av september.

Først lærte vi litt om sosiale medier og hva det gikk ut på. Så hadde vi en brainstorming om hvordan vår del av prosjektet kunne utføres.Vi ble enige om at noen skulle jobbe med å utarbeide spørsmål til undersøkelsen, mens andre skulle lage en blogg der vi kunne publisere det vi har gjort. Denne bloggen kan også fungere som en kommunikasjonsplattform for deltakerne i prosjektet.

Noen elever jobbet med å formulere spørsmålene,  en gruppe som hadde i oppgave å lage spørreundersøkelsen i Google Forms, og å skrive en innføring i programmet. En gruppe jobbet med designet på bloggen vi opprettet, og siste gruppa hadde ansvar for å skrive det som skulle publiseres på bloggen.

Nå sender vi det vi har gjort videre til Langkær, der samfunnsfagelevene kan kvalitetssikre spørsmålene til undersøkelsen.

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Innføring i bruk av Google Forms

Google Forms er en lett måte å opprette dokumenter på, og som gjør det mulig å dele med mange personer på en gang. For å opprette et skjema må du ha en bruker hos google. Dette gjøres ved å opprette en google konto. Har du allerede en google konto kan du hoppe over de fire neste punktene.
Google konto opprettes slik:
– Gå inn på nettstedet http://www.google.com/.
– trykk på sign in oppe i høyre hjørnet.
– trykk på Create an account now.
– følg stegene du får opplyst om under opprettingen av google kontoen.

– Når du har opprettet en google mail, gå nok en gang inn på http://www.google.com/
– trykk sign in igjen.
– logg denne gangen inn med google kontoen.
– du vil nå få tilgang til en linje med noen forskjellige valg helt øverst på siden. let deg frem til “more” og trykk her.
– i menyen du nå får opp, trykk “Documents”.
– oppe i venstre side, under “Google Documents”-logoen vil du se to knapper.
– trykk “Create new” og velg “Form”.

– du vil nå få opp alt du trenger for å opprette et spørreskjema.
– Skriv inn en tittel i det øverste feltet.
– legg eventuell tilleggsinformasjon inn i feltet under tittelen.
– som standard ligger det inne to test-spørsmål som du kan endre etter egen vilje.

For å legge til flere må du trykke på knappen

– du har nå flere forskjellige spørsmålstyper å velge mellom og enkelte passer bare i           bestemte spørsmålsformer. hva som passer til hva er det lettest å få oversikt over ved å     teste dem ut selv og få oversikt.

– For å dele spørreundersøkelsen etter den er laget ferdig, kopierer du ganske enkelt adressen du får opplyst om helt på bunnen av undersøkelsesoppretteren og gir den til de som skal delta.

– Etter deltagerne er ferdige med å ta undersøkelsen har du muligheten til å se resultatet på to måter. Den ene muligheten er i et sammendrag(summary) med noen grafer og liknende, mens den andre muligheten er å få opp alt i et regneark(spreadsheet). Måten du vil se svaret på avgjøres ved å trykke på knappen som vist på bildet:

Publisert i Google Forms | 2 kommentarer